facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

CẨM NANG HÀNH ĐỘNG: TRƯỜNG HỌC CẦU VỒNG

 

 

CẨM NANG HÀNH ĐỘNG: TRƯỜNG HỌC CẦU VỒNG


Cuốn Cẩm nang hành động: Trường học Cầu vồng sẽ giúp các bạn học sinh, các nhà vận động LGBTQ trong trường học, cũng như thầy cô, cán bộ trong nhà trường và các môi trường giáo dục khác nhau có thể xây dựng và nuôi dưỡng môi trường học đường an toàn, thân thiện, cởi mở, thấu hiểu, tôn trọng và trân trọng sự đa dạng giới và tính dục. Những người biên tập hy vọng cuốn sách nhỏ này sẽ giúp chính những người trong cuộc có thể tự đem lại thay đổi tích cực trong môi trường xung quanh mình.


Cẩm nang bao gồm những gợi ý, bài tập, hướng dẫn thiết thực dể cho các bạn học sinh cũng như bất cứ thành viên nào của một môi trường giáo dục bất kỳ đều có thể trở thành những người đồng minh hiệu quả cho học sinh LGBTQ. Trong những trang tới, bạn sẽ tìm được một số thông tin, kiến thức cơ bản về đa dạng giới và tính dục, các hoạt động tập huấn bạn có thể thực hiện trong trường học để xây dựng Vùng An Toàn cho các bạn LGBTQ, và gợi ý cách kêu gọi sự hỗ trợ và hình thành CLB hay hội nhóm trong trường học để vận động quyền bình đẳng LGBTQ.

 

Đăng ký đọc sách và mượn sách tại: https://bit.ly/DK-thuvienICS.

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.