facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

QUYỀN CỦA TÔI

 

 

QUYỀN CỦA TÔI

Những gì bạn cần biết về Pháp Luật và Quyền của người Đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam
Biên soạn: Lương Thế Huy


" Quyển sách này dành cho bạn, những người đồng tính, song tính, chuyển giới hay liên giới tính. Để bạn hiểu hơn về mình, về những quyền mà mình đang có và cần phải có. Hãy sự dụng quyển sách này bằng sự tự tin và lòng dũng cảm từ chính bạn." - Trích sách Quyền Của Tôi

Sách được biên soạn từ năm 2015 vì vậy có một số điều luật đã được thay đổi so với thực tế nhưng đây là nguồn tại liệu vô cùng quý giá cho các bạn cần tìm hiểu thông tin cũng như thực hiện các nghiên cứu liên quan đến cộng đồng LGBTI Việt Nam.

 

Đăng ký đọc sách và mượn sách tại: https://bit.ly/DK-thuvienICS.

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.