ICS Center

facebook
dscf9722-3662.jpg

Về ViLEAD

icspage04-4200.jpg

Chương trình ICS ViLead

Chương trình ICS ViLead

Xem thêm
vileadlog2-8241.jpg

Câu chuyện ViLEAD

Mục tiêu của khóa học Vilead là mong muốn nâng cao năng lực của chính những đại diện của cộng đồng LGBT, từ đó giúp cho cộng đồng có thể giải quyết được các vấn đề của họ tại địa phương và tham gia phong trào chung của cuộc vận động quyền LGBT trên cả nước.

Xem thêm