ICS Center

facebook
img7991-9205.jpg

Ủng hộ ICS

icspridemonth2104-6238.jpg

Hỗ trợ cộng đồng LGBTI Việt Nam trong bối cảnh COVID-19

Khác với không khí sôi nổi cùng những hoạt động như thường niên, tháng Tự hào năm nay trở thành thời điểm khó khăn nhất đối với cộng đồng LGBTI tại Việt Nam, đặc biệt là những người chuyển giới sống trong cảnh thiếu thốn về vật chất.

Xem thêm
yo4133-8329.jpg

Ủng hộ ICS

Hơn 10 năm trong chuỗi hành trình của mình, Trung Tâm ICS đã đóng góp đáng kể trong việc tạo cầu nối để xã hội Việt Nam cởi mở hơn và chấp nhận cộng đồng LGBTI+. Chúng tôi tin rằng, mỗi một bản dạng đều độc nhất và đáng được trân trọng. Với sứ mệnh đó, ICS đã và đang từng bước trong việc thay đổi khung pháp lý và nhận thức của xã hội đối với cộng đồng LGBTI+

Xem thêm