ICS Center

facebook
img7991-9205.jpg

Tuyển dụng

icstuyendung202201-5071.jpg

[TUYỂN DỤNG] ICS TUYỂN TRỢ LÝ DỰ ÁN VÀ TRUYỀN THÔNG

Với mục tiêu phát triển tổ chức và thực hiện các dự án quan trọng hướng tới sứ mệnh vì lợi ích của cộng đồng LGBT, ICS mong muốn tìm thêm 01 đồng đội để cùng chúng tôi thực hiện sứ mệnh này.

Xem thêm
1174448257962074511242736260323967366572442n-2899.png

THƯ VIỆN CẦN TÌM MỌT SÁCH

ICS Hub tuyển Tình nguyện viên đọc sách. ICS Hub - Thư viện LGBT mong được cộng tác cùng bạn, những người có niềm đam mê sách bất tận!

Xem thêm