ICS Center

facebook
img7991-9205.jpg

Đối tác tài trợ

dscf9548-2520.jpg

Đối tác tài trợ

Nhiều dịch vụ và chương trình của Trung tâm ICS sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ hào phóng của các tổ chức tư nhân, doanh nghiệp và các chương trình quốc tế. Trung tâm ICS rất biết ơn các tổ chức và đối tác vì sự hỗ trợ hào phóng cho công việc của chúng tôi và cộng đồng LGBTI+ tại Việt Nam.

Xem thêm