ICS Center

facebook
img7991-9205.jpg

Nhân sự

vietpridehuge-flag-5614.JPG

Hội đồng cố vấn

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Trung tâm ICS.

Xem thêm
nguyenkei2006-4710.jpg

Nhân sự toàn thời gian

Từ 2020, Trung tâm ICS được vận hành với 03 nhân viên toàn thời gian. Bên cạnh đó, các hoạt động của chúng tôi được thực hiện với sự hỗ trợ của đội ngũ hàng trăm Tư vấn chuyên môn và các bạn Cộng tác viên, Tình nguyện viên trên khắp cả nước.

Xem thêm