ICS Center

facebook
img8886-2027.jpg

Vận động Luật - Chính sách

saophaidoi01-9798.jpg

Sao phải đợi?

Tháng 3/2019, Trung tâm ICS kết hợp với Viện iSEE và các tổ chức cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam đã cùng lên kế hoạch cho một chiến dịch truyền thông với những câu chuyện, thông điệp về cộng đồng người chuyển giới.

Xem thêm