ICS Center

facebook
dscf9722-3662.jpg

ViLEAD 2014

vilead2014hinhanh-4858.jpg

Vilead 2014 - Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo cộng đồng LGBT Việt Nam

Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo cộng đồng LGBT Việt Nam (Vilead) được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 05/2014 tại Bình Thuận. Lần đầu tiên, 21 lãnh đạo trẻ của cộng đồng LGBT trên khắp cả nước mang theo sức trẻ, nhiệt huyết của mình đã tụ hội về cùng ICS. Ai cũng có những dự án, ý tưởng cho riêng mình, nhưng tất cả đều vì cùng một mục đích nhằm phát triển cho cộng đồng LGBT vững mạnh!

Xem thêm