ICS Center

facebook
dscf9722-3662.jpg

ViLEAD 2015

vilead2015hinhanh-6181.jpg

ViLEAD 2015 - Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo cộng đồng LGBT Việt Nam năm thứ 2

Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo cộng đồng LGBT Việt Nam (gọi tắt là ViLEAD) đã đến năm thứ hai hoạt động với những gương mặt đang dần quen thuộc với cộng đồng LGBT khắp cả nước. Từ Lào Cai, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Bình Định, Kon Tum, TP. Hồ Chí Minh, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ cho đến tận mũi Cà Mau.

Xem thêm