ICS Center

facebook
img8886-2027.jpg

Truyền thông

bang-equal-2601.png

Bộ ảnh BẰNG (2013) - Maika Elan

Bộ ảnh về quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam do Trung tâm ICS thực hiện. Nhiếp ảnh: Maika Elan.

Xem thêm
covid19rs-5149.png

TUYÊN BỐ CỦA CÁC CHUYÊN GIA VỀ QUYỀN CON NGƯỜI NHÂN NGÀY QUỐC TẾ CHỐNG KỲ THỊ LGBT (IDAHOBIT).

Trước thềm Ngày Quốc tế Chống kỳ thị người đồng tính, song tính và chuyển giới (IDAHOBIT), 17 tháng 5 năm 2020, một nhóm các cơ quan Liên hiệp quốc và các chuyên gia quốc tế về quyền con người* kêu gọi các quốc gia và các bên liên quan khẩn cấp xem xét tác động của COVID-19 đến cộng đồng người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và đa dạng giới (LGBT) khi thiết kế, thực hiện và đánh giá các biện pháp để chống lại đại dịch.

Xem thêm