ICS Center

facebook
dscf9722-3662.jpg

ViLEAD 2016

vilead2016hinhanh-8141.jpg

Vilead 2016 - Hành trình những người giữ lửa

Chương trình Phát triển Năng lực Lãnh đạo của Cộng đồng LGBTI+ Việt Nam (ViLEAD) năm 2016 đã nhận được đơn của 120 bạn gửi đăng ký tham dự. Trải qua nhiều khóa học, nhưng chương trình Vilead vẫn luôn cảm thấy may mắn vì có nhiều bạn trẻ luôn sẵn sàng tham gia với tất cả sự quyết tâm và tinh thần học hỏi.

Xem thêm