ICS Center

facebook
img7991-9205.jpg

Lịch sử - Sứ mệnh

icslogo201801-1423.png

Lịch sử - Sứ mệnh của ICS

Trung tâm ICS là tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ (người đồng tính, song tính, chuyển giới và đa dạng giới) tại Việt Nam có sứ mệnh liên kết và xây dựng cộng đồng LGBTI+ sống tích cực, vận động và bảo vệ quyền của cộng đồng LGBTI+. Thành lập năm 2011 với tiền thân là Nhóm ICS bao gồm các thành viên đại diện cho các diễn đàn của cộng đồng, Trung tâm ICS chú trọng vào việc thay đổi nhận thức xã hội thông qua tác động truyền thông. Bên cạnh đó là các hoạt động đa dạng như tập huấn, hội thảo, tổ chức sự kiện, cung cấp dịch vụ tư vấn, các khóa học nâng cao năng lực và tăng quyền của các cộng đồng LGBTI+ tại Việt Nam, Trung tâm ICS mong muốn có thể trao quyền cho cộng đồng có thể nói lên tiếng nói của mình, và vận động cho những quyền con người chính đáng của mình.

Xem thêm