facebook
img7991-9205.jpg

Về chúng tôi

Lịch sử - Sứ mệnh của ICS

 

 

LỊCH SỬ

Vào tháng 11 năm 2008, nhóm ICS ra đời như một dự án hướng đến hình ảnh tích cực về Người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT) tại Việt Nam của Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE). Trước năm 2008, cộng đồng LGBT tại Việt Nam phần lớn là “vô hình”. Những người LGBT phải đối mặt với nhiều thách thức: sự phân biệt đối xử của những người không phải LGBT, các cặp đôi đồng tính và các hộ gia đình do các cặp đồng tính đứng đầu không có đủ tư cách để được bảo vệ về mặt pháp lý giống như cặp đôi dị tính được hưởng, đồng tính thường được coi là một điều cấm kỵ hoặc đi ngược lại truyền thống Việt Nam , v.v ... Rõ ràng, việc nâng cao nhận thức từ xã hội, nhu cầu dịch vụ từ cộng đồng LGBT và gia tăng sự diện diện của cộng đồng LGBT trở nên vô cùng cần thiết.

 

Đại diện của các diễn đàn phổ biến trong cộng đồng LGBT vào lúc đó đã được tập hợp lại để nâng cao năng lực của họ thông qua các hoạt động chia sẻ, tập huấn... Dự án cũng đã tổ chức tập huấn, tham vấn cho các nhà báo về các vấn đề LGBT. Kể từ đó, nhận ra tầm quan trọng của việc có một tổ chức được quản lý bởi cộng đồng, nhóm ICS đã được phát triển thành Trung tâm ICS vào năm 2011.

 

SỨ MỆNH

Tăng quyền của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam vì Tự hào và Bình đẳng.

 

Với các hoạt động đa dạng như tập huấn, hội thảo, tổ chức sự kiện, cung cấp dịch vụ tư vấn, các khóa học nâng cao năng lực và tăng quyền của cộng đồng LGBTI+ tại Việt Nam, Trung tâm ICS mong muốn có thể trao quyền cho cộng đồng để nói lên tiếng nói của mình, và vận động cho những quyền con người chính đáng của mình. 

 

Xem thêm các hoạt động của Trung tâm ICS tại đây.

Các bài viết khác

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.