ICS Center

facebook
1img3044-4720.jpg

Dịch vụ tư vấn

27486995511852518320072916404223898721957783n-8931.jpg

QUẢN TRỊ GIỚI VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC HÒA NHẬP, BÌNH ĐẲNG: YẾU TỐ CẠNH TRANH SỐNG CÒN CỦA DOANH NGHIỆP THỜI ĐẠI MỚI

Nhân sự là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Mỗi nhân sự là một thế giới riêng, đa dạng về xuất thân và các đặc điểm cá nhân, trong đó có xu hướng tính dục và bản dạng giới.

Xem thêm
27537511711900105448647536425176635898333813n-5833.jpg

LỢI ÍCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHI THỰC HÀNH QUẢN TRỊ GIỚI VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ĐA DẠNG, HÒA NHẬP

Một môi trường làm việc tôn trọng sự đa dạng và bình đẳng mang đến cho doanh nghiệp những lợi ích đáng kể.

Xem thêm
36103-1678.jpg

Tư vấn cho trường học

Các trường học cần tư vấn thì liên hệ ICS nhé

Xem thêm
lacolgbt-2184.jpg

TẬP HUẤN DOANH NGHIỆP VỀ QUẢN TRỊ GIỚI: HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC THAY ĐỔI TOÀN DIỆN!

Một doanh nghiệp muốn xây dựng thành công môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập không chỉ cần hành động một phía từ ban lãnh đạo mà còn cần sự thấu hiểu, ủng hộ từ tất cả thành viên. Đây chính là lợi ích của các buổi tập huấn Work with Pride.

Xem thêm
20190410183336056215lgbt1-7177.jpg

Tư vấn cá nhân

Bạn thắc mắc, cần tư vấn? Liên hệ ICS liền nhé

Xem thêm