facebook
1img3044-4720.jpg

Dịch vụ tư vấn

QUẢN TRỊ GIỚI VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC HÒA NHẬP, BÌNH ĐẲNG: YẾU TỐ CẠNH TRANH SỐNG CÒN CỦA DOANH NGHIỆP THỜI ĐẠI MỚI

 

QUẢN TRỊ GIỚI VÀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC HÒA NHẬP, BÌNH ĐẲNG: YẾU TỐ CẠNH TRANH SỐNG CÒN CỦA DOANH NGHIỆP THỜI ĐẠI MỚI

 

Nhân sự là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Mỗi nhân sự là một thế giới riêng, đa dạng về xuất thân và các đặc điểm cá nhân, trong đó có xu hướng tính dục và bản dạng giới. Để cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và nền kinh tế hội nhập, doanh nghiệp cần có chính sách đối đãi và môi trường làm việc hấp dẫn, nơi mỗi cá nhân có thể thoải mái phát huy năng suất lao động, đóng góp sức sáng tạo lẫn tinh thần sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty.

Ngày nay, chính sách tuyển dụng nhân sự đa dạng và môi trường làm việc hòa nhập, bình đẳng đã trở thành yếu tố cạnh tranh mang tính sống còn đối với các doanh nghiệp. Đừng để doanh nghiệp của bạn đứng ngoài cuộc!

Tại Việt Nam, Trung tâm ICS là đơn vị đầu tiên phát triển và cung cấp các hoạt động hỗ trợ và đồng hành trực tiếp cùng doanh nghiệp xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, công bằng với người LGBTI và các nhóm đa dạng giới khác nhau, khuyến khích doanh nghiệp cam kết thực hành các giá trị bình đẳng và tôn trọng sự đa dạng.

Trong số các hoạt động trực tiếp của ICS với doanh nghiệp, nổi bật nhất chính là KHUNG TẬP HUẤN “QUẢN TRỊ GIỚI TRONG DOANH NGHIỆP” & THỰC HÀNH TÔN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG TẠI NƠI LÀM VIỆC.

Đối tượng của buổi tập huấn gồm: Toàn bộ nhân viên; Cấp quản lý các phòng Nhân sự, Truyền thông, Marketing, cấp team leader các bộ phận.

Buổi tập huấn sẽ giúp các doanh nghiệp:
 - Tiếp nhận các kiến thức nền tảng về đa dạng giới và xu hướng tính dục (SOGIE), các khái niệm về bình đẳng giới và tôn trọng sự đa dạng tại nơi công sở.
 - Nhận ra lợi ích của môi trường làm việc tôn trọng sự đa dạng và thúc đẩy việc thực hiện các chính sách tôn trọng sự đa dạng.
 - Đánh giá bối cảnh và quan điểm của cấp quản lý doanh nghiệp về tính đa dạng trong môi trường làm việc.
 - Làm việc trực tiếp với cấp quản lý trong các hoạt động liên quan đến LGBTI trong doanh nghiệp.

Liên hệ ICS để cùng xây dựng môi trường làm việc đa dạng và bình đẳng từ hôm nay!
- Website: www.ics.org.vn
 - Hotline: (+84) 28 2253 2084
 - Email: info@ics.org.vn
 - E: linh.ngo@ics.org.vn | M: (+84) 76 754 5557 (Ms. Linh)

 

 

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.