facebook
img8886-2027.jpg

Vận động xã hội & luật pháp

Luật Hôn nhân - Gia đình

 

LUẬT HÔN NHÂN – GIA ĐÌNH

Từ năm 2011, cùng với sự tham gia của hội Phụ huynh và Người ủng hộ (gọi tắt là PFLAG), Trung tâm ICS được biết đến như tiếng nói đại diện của cộng đồng LGBTI+ trong tiến trình vận động, thúc đẩy cho sự thay đổi trong Luật Hôn nhân – Gia đình 2014. Bên cạnh chuỗi hội thảo, đối thoại với các nhà làm luật thì chiến dịch xã hội Tôi Đồng Ý được biết đến như một làn sóng đầu tiên và có sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong chính cộng đồng mà còn thu hút sự ủng hộ đông đảo từ phía những người ủng hộ, người thân, nhà báo, người nổi tiếng,…

Xem toàn văn Luật Hôn nhân – Gia đình 2014 tại đây.