facebook
img8886-2027.jpg

Vận động xã hội & luật pháp

Luật Chuyển giới

 

Ngày 24/11/2015 đã trở thành một cột mốc đáng nhớ của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam nói chung và cộng đồng người Chuyển giới nói riêng khi Luật Dân sự 2015 đã chính thức thừa nhận quyền thay đổi thông tin hộ tịch, nhân thân của họ. Đây được xem là “cánh cửa mở” cho một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn cho cộng đồng người Chuyển giới Việt Nam với ước tính khoảng hơn 500.000 người.

Từ 2016 đến nay, Trung tâm ICS kết hợp với Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) đồng hành cùng các tổ chức, thành viên đại diện cộng đồng người chuyển giới và người ủng hộ trong tiến trình xây dựng Luật Chuyển đổi Giới tính. Hiện tại, luật đang ở bước Dự thảo và sẽ đệ trình đến Bộ trưởng trong thời gian tới.

Xem toàn văn Luật Dân sự 2015 tại đây.

Xem thêm các hình ảnh của Chiến dịch Sao phải đợi 2019 tại đây.