facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

Ổ phim ICS

 

Ổ PHIM: là sự kiện chiếu phim hàng tuần được tổ chức nhằm giới thiệu các phim ngắn có chủ đề LGBT với những góc nhìn khác nhau, kèm theo đó là hoạt động thảo luận về bộ phim vừa chiếu tạo không gian an toàn và cởi mở để người tham gia có thể chia sẻ được cảm nhận, cũng như suy nghĩ của mình về những vấn đề liên quan đến cộng đồng. Hoạt động được tổ chức theo hình thức bán vé, số tiền thu được sẽ dùng chi trả những khoản chi phí cần thiết và tái đầu tư ICS Hub.

 

Một buổi chiếu phim tại Hub

 

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.