ICS Center

facebook
dscf5603-9925.jpg

Không gian

Phòng Cộng đồng

Phòng Cộng đồng

Không gian cộng đồng tại ICS Hub - The Cafe & Library.