ICS Center

facebook
Zalo
img7984-6706.jpg

Cơ hội hợp tác

00015513887486-5285.png

Tài trợ

Hơn 10 năm trong chuỗi hành trình của mình, Trung tâm ICS đã có những đóng góp đáng kể trong việc tạo cầu nối để xã hội Việt Nam cởi mở hơn và chấp nhận cộng đồng LGBTI+. Chúng tôi tin rằng, mỗi một bản dạng đều độc nhất và đáng được trân trọng. Với sứ mệnh đó, ICS đã và đang từng bước trong việc thay đổi khung pháp lý và nhận thức của xã hội đối với cộng đồng LGBTI+.

Xem thêm
dsf5481-4311.jpg

Thực tập sinh

Thông tin cho các chuyến trao đổi sinh viên/ thực tập sinh trong và ngoài nước.

Xem thêm