facebook
img7991-9205.jpg

Về chúng tôi

Tuyển dụng

 

TUYỂN DỤNG

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội việc làm tại hoặc tình nguyện tại Trung tâm ICS. Chúng tôi là một đội ngũ đầy đam mê, có kinh nghiệm và luôn khao khát hỗ trợ cộng đồng LGBTI+. Chúng tôi rất mong nhận được đơn ứng tuyển từ bạn.

Trung tâm ICS là một Nhà tuyển dụng đem đến các cơ hội bình đẳng. Tất cả các ứng viên đủ điều kiện sẽ có cơ hội làm việc như nhau mà không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc, tôn giáo/ tín ngưỡng, màu da, quốc tịch, giới tính, tuổi tác, xu hướng tình dục, bản dạng giới, nạn nhân của tình trạng bạo lực gia đình hoặc tình trạng hôn nhân. Phụ nữ, người chuyển giới và những người đa dạng giới được khuyến khích ứng tuyển.

 

 

 

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.