ICS Center

facebook
dscf9722-3662.jpg

ViLEAD 2018

source-1500x1000-8089.png

ViLEAD 2018 - Câu chuyện của sự thay đổi

Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo cộng đồng LGBTI+ Việt Nam (ViLEAD) năm 2018 do Trung tâm ICS tổ chức đã diễn ra trong 3 ngày 26, 27, 28/10/2018. Chương trình đào tạo với các giảng viên là chuyên gia trong những mảng hoạt động về nhân quyền, huy động cộng đồng, tài chính, truyền thông, gây quỹ, thiết kế & quản lý dự án.

Xem thêm
2020-7172.jpg

Câu chuyện của sự thay đối - Ngô Phương Thảo

"Câu chuyện của sự thay đổi" ghi lại chia sẻ của những gương mặt của chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam). Họ là những thủ lĩnh trẻ, dám dấn thân và đầy nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng LGBTI+ Việt Nam. #StoryOfChange #ViLEAD18 #NgoPhuongThao

Xem thêm
2020-9737.jpg

Câu chuyện của sự thay đổi - Nguyễn Hương

"Câu chuyện của sự thay đổi" ghi lại chia sẻ của những gương mặt của chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam). Họ là những thủ lĩnh trẻ, dám dấn thân và đầy nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng LGBTI+ Việt Nam. #StoryOfChange #ViLEAD18 #NguyenHuong #6cong

Xem thêm
2020-8405.jpg

Câu chuyện của sự thay đổi - Nguyễn Hữu Phong

"Câu chuyện của sự thay đổi" ghi lại chia sẻ của những gương mặt của chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam). Họ là những thủ lĩnh trẻ, dám dấn thân và đầy nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng LGBTI+ Việt Nam. #StoryOfChange #ViLEAD18 #NguyenHuuPhong

Xem thêm
2020-378.jpg

Câu chuyện của sự thay đổi - Nguyễn Sơn Tùng

"Câu chuyện của sự thay đổi" ghi lại chia sẻ của những gương mặt của chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam). Họ là những thủ lĩnh trẻ, dám dấn thân và đầy nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng LGBTI+ Việt Nam. #StoryOfChange #ViLEAD18 #NguyenSonTung

Xem thêm
2020-7457.jpg

Câu chuyện của sự thay đổi - Phùng Hà Phương Thảo

"Câu chuyện của sự thay đổi" ghi lại chia sẻ của những gương mặt của chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam). Họ là những thủ lĩnh trẻ, dám dấn thân và đầy nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng LGBTI+ Việt Nam. #StoryOfChange #ViLEAD18 #PhungHaPhuongThao

Xem thêm
2020-2325.jpg

Câu chuyện của sự thay đổi - Trần Nhật Quang

"Câu chuyện của sự thay đổi" ghi lại chia sẻ của những gương mặt của chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam). Họ là những thủ lĩnh trẻ, dám dấn thân và đầy nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng LGBTI+ Việt Nam. #StoryOfChange #ViLEAD18 #TranNhatQuang

Xem thêm
2020-835.jpg

Câu chuyện của sự thay đổi - Huỳnh Oanh

"Câu chuyện của sự thay đổi" ghi lại chia sẻ của những gương mặt của chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam). Họ là những thủ lĩnh trẻ, dám dấn thân và đầy nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng LGBTI+ Việt Nam. #StoryOfChange #ViLEAD18 #HuynhOanh #Moc

Xem thêm
2020-6035.jpg

Câu chuyện của sự thay đổi - Nguyễn Minh Hà

"Câu chuyện của sự thay đổi" ghi lại chia sẻ của những gương mặt của chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam). Họ là những thủ lĩnh trẻ, dám dấn thân và đầy nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng LGBTI+ Việt Nam. #StoryOfChange #ViLEAD18 #MaHinh #MinhHa

Xem thêm
2020-4700.jpg

Câu chuyện của sự thay đổi - Đặng Hoàng Hiếu

"Câu chuyện của sự thay đổi" ghi lại chia sẻ của những gương mặt của chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam). Họ là những thủ lĩnh trẻ, dám dấn thân và đầy nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng LGBTI+ Việt Nam. #StoryOfChange #ViLEAD18 #DangHoangHieu

Xem thêm
2020-8932.jpg

Câu chuyện của sự thay đổi - Lợi Chánh Trực

"Câu chuyện của sự thay đổi" ghi lại chia sẻ của những gương mặt của chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam). Họ là những thủ lĩnh trẻ, dám dấn thân và đầy nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng LGBTI+ Việt Nam. #StoryOfChange #ViLEAD18 #LoiChanhTruc #DavidLoi

Xem thêm
2020-3672.jpg

Câu chuyện của sự thay đổi - Nguyễn Bảo Ngọc

"Câu chuyện của sự thay đổi" ghi lại chia sẻ của những gương mặt của chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam). Họ là những thủ lĩnh trẻ, dám dấn thân và đầy nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng LGBTI+ Việt Nam. #StoryOfChange #ViLEAD18 #NguyenBaoNgoc #Nờ

Xem thêm