facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

Chuỗi sự kiện IDAHOT 2019

 

Chuỗi sự kiện IDAHOT (tháng 5/2019): với 04 buổi Hội thảo chuyên đề cũng chính là những vấn đề đang được quan tâm hang đầu trong cộng đồng, chuỗi sự kiện nhân ngày Thế giới Chống lại sự Kỳ thị và Phân biệt Đối xử với người LGBT đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các bạn cộng đồng. Các chủ đề đã được thực hiện: Kiến thức về Đa dạng Giới và Tính dục và Công khai đối với người LGBT, Chủ đề LGBT trong Tôn giáo (hoạt động chiếu phim và thảo luận), Sơ cứu Tâm lý, Tiến trình luật đối với người LGBT tại Việt Nam. Hoạt động được tổ chức theo hình thức bán vé, số tiền thu được sẽ dùng chi trả những khoản chi phí cần thiết và tái đầu tư ICS Hub.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.