ICS Center

facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

dsf5450-1699.jpg

Tham gia tiến trình

Bên cạnh nguồn thông tin đa dạng và tin cậy, mạng lưới cộng tác viên và tư vấn của ICS cũng là một nguồn lực quan trọng với sự tồn tại, phát triển của tổ chức. Hiểu được điều đó, các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Xem thêm