facebook
nguyenkei2006-522.jpg

Sự kiện

[TEAM-BUILDING] CẦU VỒNG CẦN THƠ

 

 

TEAM-BUILDING - CHUYẾN XE CẦU VỒNG - CẦU VỒNG CẦN THƠ 

 

Một trong những hoạt động thương niên của nhóm Cầu Vồng Cần Thơ là hoạt động Teambuilding dành cho nội bộ các thanh viên nhóm, đây ngoài việc là ôn lại ý nghĩa của sự kiện IDAHOT và lan truyền các thông điệp tích cực về cộng đồng đồng mà còn là cơ hội để các thành viên được học tập và nâng cao năng lực cá nhân thông qua các hoạt động trò chơi.

 

Mục đích hoạt động: xây dựng sân chơi cho các thành viên trong nhóm, nâng cao tinh thần đồng đội, liên kết nhóm. Chuyến xe Cầu vồng còn góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng bằng bài viết chủ đề “CHẠM ĐỂ HIỂU - SỐNG ĐỂ YÊU” vẽ tranh và chụp hình với người dân tại nơi diễn ra chương trình và truyền thông lên mạng xã hội.