facebook
img7991-9205.jpg

Về chúng tôi

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

 

Tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng đã khiến 2021 là một năm vô cùng khó khăn với người LGBTI+ Việt Nam. Dù gặp nhiều cản trở, nhưng ICS đã cùng cộng đồng đi qua năm 2021. 

Cùng nhìn lại chặng đường gian nản nhưng không nản của ICS trong một năm dịch bệnh qua Báo cáo thường niên 2021 của chúng tôi.

 

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.