facebook
img7991-9205.jpg

Về chúng tôi

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

 

2022 đánh dấu sự hồi phục của Trung tâm ICS sau 2 năm dịch bệnh căng thẳng, ICS rất mừng đã được tái kết nối với cộng đồng và tiếp tục theo đuổi những sứ mệnh đã đề ra - tăng quyền của cộng đồng LGBTI+ vì Tự hào và Bình đẳng.

Cùng xem những hoạt động và thành tựu chúng tôi đã đạt được trong năm tại Báo cáo thường niên 2022.

 

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.