facebook
img7991-9205.jpg

Về chúng tôi

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

 

2022 đánh dấu sự hồi phục của Trung tâm ICS sau 2 năm dịch bệnh căng thẳng, ICS rất mừng đã được tái kết nối với cộng đồng và tiếp tục theo đuổi những sứ mệnh đã đề ra - tăng quyền của cộng đồng LGBTI+ vì Tự hào và Bình đẳng.

Cùng xem những hoạt động và thành tựu chúng tôi đã đạt được trong năm tại Báo cáo thường niên 2022.

 

Các bài viết khác

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.