facebook
img7991-9205.jpg

Về chúng tôi

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2023

 

2023 là năm của nhiều biến động, trong cả cộng đồng phát triển nói riêng và trên thế giới nói chung. Cùng với những người bạn, người đồng hành, ICS đã nỗ lực không ngừng để thích ứng và học hỏi từ những thay đổi đang diễn ra xung quanh mình.

Cùng tìm hiểu về những hoạt động của ICS trong 2023 thông qua 2+0+2+3=7 câu chuyện tại đây: Link

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.