facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

Feminist Fight Club

 

FEMINIST FIGHT CLUB

JESSICA BENNETT

 

Trong Feminist Fight Club, Nhà báo Jessica Bennett đã lấy những câu chuyện trong câu lạc bộ ngoài đời thực của cô, kết hợp với các nghiên cứu, thống kê và những lời khuyên ý nghĩa cho công cuộc đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng giới ngày nay.
 

Vừa là tài liệu hướng dẫn, lại vừa là một bản tuyên ngôn, Bennett đã cung cấp loạt từ vựng mới cho những tình huống bất bình đẳng mà người nữ gặp hằng ngày - ví dụ như Manterrupter, người luôn ngắt lời các đồng nghiệp nữ trong các cuộc họp; hoặc Bropropriator - người luôn giành lấy những ý tưởng của đồng nghiệp nữ - trong trường hợp này có thể là cả nam hoặc nữ.

 

Với những minh họa thú vị và những nghiên cứu lịch sử hấp dẫn, cũng như các đánh giá thẳng thắn về việc khoảng cách giới tiếp tục gây khó khăn cho người nữ trong công việc như thế nào, Feminist Fight Club đã đưa ra những chiến lược và thiện chí thiết thực, những chỉ dẫn khôn ngoan để phụ nữ có thể tiếp tục cuộc đấu tranh của họ tại nơi làm việc".

 

Đăng ký đọc sách và mượn sách tại: https://bit.ly/DK-thuvienICS

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.