facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

HỎI NHANH ĐÁP GỌN VỀ ĐỒNG TÍNH - SONG TÍNH - CHUYỂN GIỚI

 

 

HỎI NHANH ĐÁP GỌN VỀ ĐỒNG TÍNH - SONG TÍNH - CHUYỂN GIỚI

 

Bộ 3 cẩm nang gồm bộ câu hỏi - đáp ngắn gọn về người đồng tính, song tính, chuyển giới. Trong đó chứ đựng những khái niệm cơ bản và một số các câu hỏi mà các bạn thường hỏi về cộng đồng LGBT.

 


Bộ cẩm nang này có 3 quyển:
- Hỏi nhanh đáp gọn về đồng tính
- Hỏi nhanh đáp gọn về song tính
- Hỏi nhanh đáp gọn về chuyển giới.

 

Các câu hỏi trong bộ cẩm nang dễ nhớ và dễ hình dung, khiến cho người đọc có được câu trả lời tức thì cho những thắc mắc của bản thân về tính dục.

 

 

Đăng ký đọc sách và mượn sách tại: https://bit.ly/DK-thuvienICS.

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.