facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

God believes in love

 

GOD BELIEVES IN LOVE
Tác giả: Gene Robinson

"Tôi tin vào hôn nhân. Tôi tin hôn nhân là thử thách sẽ giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc nhất về tình yêu. Chính trong hôn nhân, tình yêu mà Chúa muốn tôi dành cho nhân loại sẽ tập trung vào duy nhất một con người. Không thể nào yêu nhân loại nếu tôi không yêu được một con người. Cơ hội được yêu một người và tình yêu đó được bảo vệ, ủng hộ bởi cộng đồng và xã hội là một quyền mà người đồng tính nam và đồng tính nữ đã bị chối bỏ trong nhiều thế kỷ. Đã đến lúc mở ra cơ hội đó cho tất cả chúng ta. Bởi vì đến cuối cùng, Chúa luôn tin vào tình yêu." - Trích tác phẩm God Believes In Love.

 

Đăng ký đọc sách và mượn sách tại: https://bit.ly/DK-thuvienICS

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.