facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

Bitchfest

 

BITCHFEST

Ten Years of Cultural Criticism from the Pages of Bitch Magazine

Biên soạn: Lisa Jervis & Andi Zeisler

Đây là quyển sách tập hợp các bài báo cáo, phân tích, bình luận của tạp chí BITCH trong 10 năm đầu tiên hoạt động cùng với một số tác phẩm được viết riêng cho ấn phẩm này.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về phong trào nữ quyền, bạn có thể đến thư viện và tìm đọc quyển sách này.

Sách sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

 

Đăng ký đọc sách và mượn sách tại: https://bit.ly/DK-thuvienICS

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.