facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

Đời sống hiệp hội từ góc nhìn người dân

 

ĐỜI SỐNG HIỆP HỘI TỪ GÓC NHÌN NGƯỜI DÂN
Nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân (PPWG)"... Tự do hiệp hội còn có vai trò quan trọng trong việc cân bằng các nhóm lợi ích trong xã hội, dù nhóm đó là thiểu số hay đa số, hoạt động về kinh tế hay môi trường. Khi có quyền thành lập hội để thúc đẩy tiếng nói của mình, các nhóm sẽ đầu tư nguồn lực để vận động Nhà nước có chính sách tốt hơn. Ngay các nhóm có lợi ích trái nhau cũng đều có thể cất tiếng nói, và Nhà nước có vai trò trung gian, lắng nghe, phân tích, và thỏa hiệp nhằm tạo ra chính sách công cân bằng nhất.

 

Chính nhờ tự do hiệp hội mà Nhà nước nghe được tiếng nói từ người dân, từ các nhóm lợi ích khác nhau để có chính sách cân bằng và mang lại lợi ích chung cao nhất. Để làm được điều này, Nhà nước phải tạo ra luật chơi và giám sát luật chơi đảm bảo sự bình đẳng giữa các hội, một môi trường minh bạch để có cạnh tranh lành mạnh vì lợi ích lớn nhất cho xã hội. " - Trích Lời mở đầu của sách.

 

Đăng ký đọc sách và mượn sách tại: https://bit.ly/DK-thuvienICS

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.