facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

Gây quỹ cho hoạt động phát triển

 

GÂY QUỸ CHO HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN
TỪ NĂNG LỰC ĐẾN NIỀM TIN

Tác giả: Lê Quang Bình
Sách song ngữ Việt - Anh

Gây quỹ là một chủ đề được nhiều tổ chức xã hội dân sự (XHDS) quan tâm, được biệt khi Việt Nam đang ở trong quá trình chuyển đổi về nguồn tài trợ. Với lý do Việt Nam đãtrở thành một nước có thu nhập trung bình thấp, nhiều nhà tài trợ quan trọng như Thụy Điển, Anh, Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan, quyết định rút khỏi Việt Nam dẫn đến nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế cho Việt Nam giảm đi nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, việc tìm các nguồn tài trợ thay thế từ nội địa, ví dụ như ngân sách nhà nước, doanh nghiệp hay cá nhân người dân được coi như hướng đi mới cho các tổ chức XHDS Việt Nam.

 

Đã có một số nghiên cứu về bối cảnh và thực trạng đóng góp của doanh nghiệp, người dân, ngân sách nhà nước, tuy nhiên chưa có nghiên cứu của các tổ chức phi chính phủ (NGO), nhóm từ thiện (NTT), nhóm cùng sở thích (NCST) hay doanh nghiệp xã hội (DNXH). Đây chính là lý do để chúng tôi tiến hành nghiên cứu này.

 

Đăng ký để đọc sách và mượn sách tại: /bit.ly/DK-thuvienICS

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.