facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

Sức mạnh của những người phi lý

 

SỨC MẠNH CỦA NHỮNG NGƯỜI PHI LÝ
Tác giả: John Elkington & Pamela Hartigan

Trên thế giới cũng như Việt Nam, những con người phi lý như vậy là hạt nhân thúc đẩy những tiến bộ trên nhiều lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ và xã hội. Trong lĩnh vực kinh doanh, họ là doanh nhân đi đầu chiếm lĩnh những thị trường mới, những sản phẩm và dịch vụ mới. Trong lĩnh vực xã hội, họ là những doanh nhân xã hội đang tìm kiếm và đưa ra những mô hình, sản phẩm và dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu của người nghèo, phụ nữ và trẻ em, người khuyết tật và những cộng đồng đang gặp nhiều khó khăn khác.

 

Cũng giống như doanh nhân kinh tế, doanh nhân xã hội có khả năng nắm bắt nhu cầu xã hội, có tầm nhìn xa, phẩm chất sáng tạo, bản lĩnh vượt qua khó khăn, khả năng nhìn nhận và huy động nguồn lực từ những nơi mà người khác không thấy được. Chính vì vậy, các doanh nhân xã hội là người mang lại những giải pháp bền vững, hiệu quả và sáng tạo để giải quyết những bài toán hóc búa của cộng đồng.

Chúng tôi mong rằng thông qua việc hiểu hơn về những con người "phi lý" và sức mạnh của họ trên thế giới, cuốn sách này sẽ mang bạn đọc đến gần hơn những người "phi lý" tuyệt vời, những con người đang cần nhiều hỗ trợ và giúp đỡ ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam - Phạm Kiều Oanh - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP).

 

Đăng ký đọc sách và mượn sách tại: https://bit.ly/DK-thuvienICS

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.