facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

Tài liệu LGBTI

 

TÀI LIỆU LGBTI

 

Những tài liệu được biên soạn, kết hợp biên soạn hoặc sưu tầm bởi Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) và Trung tâm ICS.

 

Thông tin chi tiết về nội dung, thời điểm phát hành có trong mô tả của từng tài liệu. Các tài liệu này được cấp phép tải về miễn phí (trừ một số sách được bán). Việc sử dụng, chia sẻ, in ấn, trích dẫn lại một phần hay toàn bộ các tài liệu này cần được nêu nguồn, và luôn luôn với mục đích phi lợi nhuận.

 

Xem thông tin chi tiết tại: https://thuvien.lgbt

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.