facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

SÁCH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

 

SÁCH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Bài viết tổng hợp các đầu sách hiện đang có tại ICS Hub. Phân loại SÁCH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI.

 

Bạn có thể bấm vào tên sách để đọc phần giới thiệu. 

 

1. Cho đất nước đi lên

2. Cổ học tinh hoa

3. Chuyện bất bình đẳng

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.