facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

KỸ NĂNG CHUNG

 

KỸ NĂNG CHUNG

 

Bài viết tổng hợp các đầu sách hiện đang có tại ICS Hub. Phân loại KỸ NĂNG CHUNG.

 

Bạn có thể bấm vào tên sách để đọc phần giới thiệu. 

 

1. Hiểu về quyền con người

2. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

3. Nhà lãnh đạo 360 độ

4. Sự kì diệu của toán học

5. Đời ngắn đừng ngủ dài

6. Steve Jobs Sức mạnh của sự khác biệt

7. Gây quỹ cho hoạt động phát triển

8. Feminist Fight Club

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.