facebook
dscf5603-9925.jpg

ICS HUB

TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU CHUNG

 

TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU CHUNG

 

Bài viết tổng hợp các đầu sách hiện đang có tại ICS Hub. Phân loại TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU CHUNG.

 

Bạn có thể bấm vào tên sách để đọc phần giới thiệu. 

 

1. Đời sống hiệp hội từ góc nhìn người dân

2. Sức mạnh của những người phi lý

 

Liên Hệ

Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email*
Nội dung*

Cảm ơn Bạn đã kết nối với ICS, mỗi thông tin Bạn chia sẻ đã góp phần cho tiến trình bảo vệ và thúc đẩy quyền của người LGBTI+ tại Việt Nam. // Thank you for connecting with us. Your information will contribute to empower and mobilize Vietnamese LGBTI+ communities.