facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đổi - Huỳnh Oanh

 

 

 


Huỳnh Oanh (tên thường gi là Mc) có th chiếm thin cm ca ngườđối din nh s chân thành và ci m ca mình. Người bn tr đến t Sài Gòn này hin là nhân viên gây qu trc tiếp ti Làng tr em SOS. Dù tham gia không ít hođộng cng đồng LGBTI+, Mc vn luôn cm giác mình “mc n” nên cn phi cng hiến nhiu hơn na. Đó cũng là điu thôi thúc Mc tham gia ViLEAD 2018 vi mong mun trau di kiến thc, hc hi kinh nghim và nuôi cho mình niđam mê hođộng cng đồng.

 

Mc mang đến ViLEAD 2018 d án INSIDE OUT để chăm sóc sc khe tâm trí cho nhng nhà hot động xã hi – người luôn lan ta giá tr sng tích cc và không ngng đấu tranh cho quyn li cng đồng nhưng đôi khi chính bn thân h li b mc kt trong vic cha lành chính mình. Kết thúc khóa hc, Mc đã biết cách điu chnh d án sao cho thc tin hơn vi s h tr nhit tình t các thành viên ViLEAD khác cũng như t người hướng dn ca mình.

Về ViLEAD 2018, Mc n tượng vi nhng bui chia s v nhân quyn, giá tr bn thân, k năng qun lý tài chính và đặc bit là phm cht lãnh đạo. Theo Mc, mt người lãnh đạo gii không ch vng v kiến thc chuyên môn mà còn biết to điu kin để mi thành viên phát huy toàn b năng lc. Sau khóa học, Mc đã có định hướng chiến lược hot động cho d án tt hơn so vi trước đây. Mc còn hc được nhiu k năng cn có mt người lãnh đạo như trao quyn, tha hip, thiết lp và bám sát các nguyên tc hot động để không ch vn hành d án mt cách hiu qu mà còn có th x lý nhng vn đề phát sinh trong quá trình làm vic nhóm.

ViLEAD 2018 là ngôi nhà tinh thn th hai để Mc cm thy được thuc vđược tiếp thêm nhit huyết để tiếp tc cng hiến cho cng đồng LGBTI+. Mc hy vng s có nhng bui gp mt hu ViLEAD để mi người trao đổi kinh nghim, kiến thc và truyn cm hng cho nhau trong hot động cng đồng LGBTI+. 

 

"Câu chuyện của sự thay đổi" ghi lại chia sẻ của những gương mặt của chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam). Họ là những thủ lĩnh trẻ, dám dấn thân và đầy nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng LGBTI+ Việt Nam.

#StoryOfChange #ViLEAD18 #HuynhOanh #Moc