facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đối - Ngô Phương Thảo

 

 

 

Ngô Phương Thảo hin là thành viên trong Cng đồng LGBTI+ Vĩnh Phúc và là cng tác viên ca nhóm NYN (N Yêu N) Vĩnh Phúc. Tình c biết đến ViLEAD 2018 và cm thy hng thú, Tho đã đăng ký tham gia vi mong mun t xây dng mt d án ca riêng mình để phc v cng đồng LGBTI+ ti địa phương.

Phương Tho đánh giá cao tt c nhng kiến thc đã có được t ViLEAD 2018, đặc bit là bài hc v nâng cao mc độ tham gia ca cng đồng vì tính thc tin để áp dng ti địa Tho sng là huyn Sóc Sơn – nơi mà các hot động chưa đủ mnh để to s kết ni ca thành viên trong cng đồng LGBTI+. “Ngn la lc sc” là ý tưởng mà Tho đem đến ViLEAD 2018 nhm cng c cng đồng LGBTI+ ti địa phương trên tinh thn ci m chia s và tương tr ln nhau.

Trước khi đến vi ViLEAD 2018, Tho còn gp nhiu khó khăn trong vic lp d án. Tuy nhiên điu này đã thay đổi sau khóa hc, khi Tho đã hiu được rng để có mt d án hoàn chnh thì cn có mt đội nhóm hiu và tương tr ln nhau, đối tượng d án được xác định rõ ràng, kế hoch gây qu và qun lý tài chính cht ch, cũng như cách thc để mi người tham gia hoàn toàn vào d án ca mình.

Tho cm thy mình rt may mn vì đã có thêm nhiu k nim vui khi tham gia ViLEAD 2018, trong đó có trò chơi ma sói đã gn kết các thành viên li vi nhau hơn. Tho cũng n tượng nht v bn Li Chánh Trc vì s thân thin, ci m chia s kinh nghim và động viên tinh thn ca Li mà mình nhn được.

ViLEAD 2018 giúp Tho trưởng thành hơn, biết mình cn làm gì tiếp theo, hiu rõ v nhân quyn, giá tr bn thân cũng như trau di k năng v qun lý d án và truyn la nhit huyết cho cng đồng. Vi Tho, ViLEAD là mt gia đình mà đó không ai có ưu thế hơn ai và người lãnh đạo có trách nhim to điu kin, trao quyn và tôn trng mi người để h phát huy toàn b năng lc ca mình. Tho hy vng s tiếp tc nhn được nhiu s h tr t ban t chc ViLEAD để các d án ca mình trong tương lai có th din ra tht tt.

 

"Câu chuyện của sự thay đổi" ghi lại chia sẻ của những gương mặt của chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam). Họ là những thủ lĩnh trẻ, dám dấn thân và đầy nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng LGBTI+ Việt Nam.

 

#StoryOfChange #ViLEAD18 #NgoPhuongThao