facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đổi - Nguyễn Hữu Phong

 

 

 

Nguyn Hữu Phong hin là thành viên nòng ct ca nhóm NEXTGEN Khánh Hòa vi 4 năm hot động vì cng đồng LGBTI+. Vào năm hc lp 11, Phong chng kiến vic hai bn n cùng lp ca mình b cô giáo bt buc mc áo dài dù bn thân h không mun, Phong cm thy như vy là bt bình đẳng và mong mun làm vic gì đó cho h. Đây cũng là mt điu thôi thúc Phong tham gia hot động vì cng đồng LGBTI+ ti Khánh Hòa cũng như góp phn vào tiến trình thay đổi nhn thc xã hi và vn động quyn ti Vit Nam.

Phong đăng ký tham gia ViLEAD 2018 nh s gii thiu t mt thành viên trong trung ICS khi nhóm NEXTGEN Khánh Hòa đã hot động tr li sau mt thi gian im ng. Đến vi khóa tp hun này, Phong mong mun hc được nhiu kiến thc, k năng và lng nghe chia s t đại din cng đồng LGBTI+ t các tnh, thành khác để áp dng cho địa phương mình.

Bài hc mà Phong n tượng nht là v k năng qun lý nhóm, trong đó đề cp tm quan trng ca s quan tâm mà người lãnh đạo dành cho tng thành viên trong nhóm để mi người cm thy được tôn trng và to điu kin phát trin tt nht. Bên cnh đó, Phong còn thích không gian sinh hot rt đa dng trong nhng ngày tp hun ti Cn Gi khi các thành viên t ba min Bc – Trung – Nam quy t và cùng hc hi, tâm s, t chc tic vi nhau. Đây cũng là k nim ý nghĩa mà Phong có được t ViLEAD 2018.

T nhng gì đã hc được trong ViLEAD 2018, Phong nhn xét mình đã có nhng thay đổi tích cc như: kim soát bn thân tt hơn, biết cách viết d toán chi phí, lp mô hình gây qu cho d án, nâng cao k năng ca mt người lãnh đạo để áp dng hiu qu vào hot động cng đồng LGBTI+ ti địa phương mình.

Sau ViLEAD 2018, Phong d định tp trung vào vic xây dng và cng c cng đồng LGBTI+ ti địa phương thông qua các bui gp g, tp hun k năng, cung cp kiến thc và hướng nghip cho các bn tr, thc hin hot động h tr xét nghim HIV. Bên cnh đó, Phong vn đang tiếp tc hoàn thin d án mà mình đã đặt ra khi tham gia ViLEAD 2018: Xây dng cng thông tin LGBTI+ Vit Nam. D án này nhm đến vic liên kết các thành viên LGBTI+ toàn quc để làm quen, cung cp kiến thc, chia s kinh nghim hot động, h tr nhau trong vn đề vic làm, hp tác kinh doanh… thông qua 1 website được đầu tư k lưỡng và có th phát trin thành 1 kênh t gây qu t nhiên nh hình thc hp tác qung cáo.

Phong hy vng ViLEAD s tiếp tc phát trin và được m rng địa đim t chc để to nhiu cơ hi hơn cho nhng ai mun tham gia, đồng thi tng hp các kiến thc trong khóa hc để làm tư liu lâu dài cho các ViLEADer. “Sc mnh ca thế h tr mi giai đon luôn cn được nuôi dưỡng và to điu kin phát trin. Theo tôi, ViLEAD đã đi đúng tinh thn đó. Tôi s luôn đồng hành cùng ViLEAD cũng như nhng ViLEADer để tiến xa hơn trong các d án sp ti cho cng đồng LGBTI+”, Phong chia s.

 

"Câu chuyện của sự thay đổi" ghi lại chia sẻ của những gương mặt của chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của cộng đồng LGBTI+ Việt Nam). Họ là những thủ lĩnh trẻ, dám dấn thân và đầy nhiệt huyết với các hoạt động cộng đồng LGBTI+ Việt Nam.

#StoryOfChange #ViLEAD18 #NguyenHuuPhong