facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đổi - Lợi Chánh Trực

 

 

 

 

Li Chánh Trc (aka David Lợi) là chàng trai min Tây hn hu, ci m và là mt thành viên nòng ct ca nhóm Công đồng LGBT Vĩnh Long sau 4 năm tích cc hot động. Li mang đến ViLEAD 2018 tinh thn hc hi nhm nâng cao năng lc ca bn thân và cng hiến nhiu hơn na cho cng đồng LGBTI+ ti địa phương.

Vi d án “VINHLONG LEAD TƯƠNG LAI”, th lĩnh 22 tui này mong mun to dng mng lưới nhân lc cho các hot động ca nhóm LGBT Vĩnh Long cũng như gii quyết hiu qu phn ln nhng vn đề cp bách ti nhng khu vc vùng sâu, vùng xa trong tnh.

Trong nhng ngày tham gia ViLEAD 2018, Li n tượng vi nhng bài hc v giá tr bn thân, giá tr đội nhóm cũng như k năng qun lý d án, gây qu và hoch định tài chính. Ngoài ra, trong phn thuyết trình 01 phút v d án cá nhân, Li có phn “choáng váng” trước nhiu âm sc vùng min ca các thành viên khác và đây có th xem là k nim thú v trong ViLEAD 2018 mà Li không th nào quên.

Sau khi kết thúc ViLEAD 2018, Li có kế hoch nhân rng quy mô d án ca mình đến nhiu địa phương khác. Để làm được điu này, Li cho rng mình trau di k năng lãnh đạo hơn na bng kh năng sáng to, qun lý nhân lc - tài chính cũng như cái tâm trong tt c mi vic. Li mun là người ni tiếp thế h ViLEADers đi trước để truyn ngun năng lượng tích cc đến mi người, giúp tiến trình vn động quyn cho cng đồng LGBTI+ ti Vit Nam đạt nhiu thành tu hơn.

ViLEAD 2018 giúp Li có nhng thay đổi tích cc khi biết cách áp dng kiến thc đã hc vào nhng hot động ca mình, tăng s ch động trong công vic hơn so vi trước đây, k năng viết mt d án hoàn chnh và lp bng d trù ngân sách được ci thin rõ rt. Vi nhng thay đổi này, Li cũng đã t mt thành viên nòng ct được tr thành admin ca nhóm LGBT Vĩnh Long.

Li hy vng s tiếp tc nhn được s h tr t ban t chc ViLEAD để các d án khác ca mình trong tương lai được hoàn thành hiu qu. Ngoài ra, Li mong mun thi gian din ra khóa hc ViLEAD các năm tiếp theo s kéo dài lâu hơn để mi thành viên hiu sâu v kiến thc được hc, đồng thi s có thêm các khóa hc tiếp ni hoc nhng bui gp mt dành cho cu thành viên ViLEAD các năm.

 

#StoryOfChange #ViLEAD18 #LoiChanhTruc #DavidLoi