facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đổi - Võ Minh Thiện Phúc

 

 

 

Võ Minh Thiện Phúc hin là thành viên ban điu hành nhóm Cng đồng LGBT Huế và Người ng h. Vi 4 năm kinh nghim hot động cng đồng, Phúc đã tham gia và t chc nhiu chương trình như NextGEN toàn quc 2018, TransCore 2018, Hi tho Quc gia LGBT+ 2018, VietPride Huế, IDAHOT, Spirit Day, d án Trường hc Cu vng.

Nh s gii thiu và li khuyên t bn bè, Phúc quyết tâm đến vi ViLEAD 2018 sau mt ln b l cơ hi vi mc tiêu nâng cao năng lc lãnh đạo và trau di kiến thc, hc hi kinh nghim. Vi không ít áp lc khi thi đim đăng ký ViLEAD 2018 trùng vi s kin VietPride Huế, đồng thi là tâm lý phân vân trong vic chn gia ch đề Trường hc Cu vng và Sc khe Tâm trí, Phúc đã n lc và vinh d tr thành 1 trong 15 người được chn. Trong thâm tâm, Phúc mun gii quyết nhng vn đề cng đồng LGBTI+ đang gp phi ti địa phương, thay đổi nhn thc xã hi và nâng cao tiếng nói cng đồng bt đầu bng d án xây dng mô hình trung tâm h tr khn cp v sc khe tâm trí ti Huế do chính mình khi xướng.

Bài hc v nhân quyn trong chương trình ViLEAD 2018 là điu làm Phúc n tượng nht. Qua đó, Phúc biết được mình cn làm gì tiếp theo. Nhng bui sinh hot chung vi trò chơi ma sói đầy hào hng cũng giúp Phúc thân thiết hơn vi mi người thm chí cho đến hin ti. “N” là cô gái làm Phúc n tượng nht nh s lém lnh, thông minh kèm cht ngông đầy cá tính. ViLEAD chính là ngôi nhà chung mà mi người trong đó đều yêu thương, sn sàng h tr nhau để Phúc tin rng mình luôn có người ng hđi đến bt c đâu.

T nhn mình là mt người còn th động, hp tp và chưa th gii quyết vn đề tht hiu qu trước khi tham gia ViLEAD 2018, Phúc nhn ra mình đã thay đổi tích cc sau khi kết thúc khóa hc. C th, Phúc đã có th cân bng được cm xúc ca mình, ch động hơn khi đưa quyết định và ci thin được mt s nhược đim trước đây ca mình.

Phúc t đặt cho mình trách nhim truyn la cho các bn tr đi sau và tr thành người c vn đáng tin cy cho cng đồng. Đó cũng là chân dung th lĩnh mà Phúc đặt ra cho mình: vng kiến thc, biết kết ni và qun lý, công bng, có tính cam kết cao và được mi người tin tưởng. Phúc mong mun ViLEAD s tiếp tc phát trin để đào to nhng nhân t quan trng cho tiến trình vn động quyn ca cng đồng LGBTI+ ti Vit Nam. Ngoài ra, Phúc còn hy vng nhng bui hi ng các ViLEADer ca mi năm để mi người cùng trao đổi và hc hi ln nhau t nhng gì mình đã làm được sau khi tham gia ViLEAD. Hin ti, Phúc đang dc hết sc để hoàn thin d án ca mình và c gng tìm tòi nhng ý tưởng mi cho các d án khác trong tương lai. 

 

 

"Câu chuyn ca s thay đổi" ghi li chia s ca nhng gương mt ca chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát trin năng lc lãnh đạo ca cng đồng LGBTI+ Vit Nam). H là nhng th lĩnh tr, dám dn thân và đầy nhit huyết vi các hot động cng đồng LGBTI+ Vit Nam.

#StoryOfChange #ViLEAD18