facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đổi - Phùng Hà Phương Thảo

 

 

 

Phùng Hà Phương Tho là mt trong nhng nhân t tr tui nht ViLEAD 2018 và ch mi hot động vì cng đồng LGBTI+ hơn 1 năm. Tuy nhiên, không vì vy mà s hiu biết, nhit huyết hay bng thành tích ca cô nàng đến t Hà Ni này li thua kém bt c ai. Tho là mt thành viên năng n ca NEXTGEN Hà NiHà Ni Queer, tham gia t chc nhiu s kin tiêu biu như Hà Ni Pride, BUBU Town, Vietnam Queer History Month,…

Phương Tho đến vi ViLEAD 2018 t s gii thiu ca mt người ch trong nhóm NEXTGEN Hà Ni vi mong mun phát trin bn thân và định hướng hot động xã hi rõ ràng hơn sau khi kết thúc khóa hc. “Le Papillon – Bươm Bướmca Phương Tho là d án đầu tiên ti Vit Nam làm v văn hóa Drag nhm phá v định kiến v th hin gii nói riêng và th hin cá nhân nói chung thông qua chui hot động ngh thut và trin lãm.

Điu để li n tượng mnh m nht vi Tho khi tham gia ViLEAD 2018 là bài hc v nhân quyn và giá tr bn thân – giá tr đội nhóm, giúp người hc xây dng nn tng vng chc để áp dng vào thc tế. Vi Tho, ViLEAD không ch là nơi gi la mà còn chp cánh và truyn la nhit huyết cho tt c thành viên, to sc mnh to ln để mi người phn đấu và cng hiến hơn na cho cng đồng LGBTI+.

Theo li anh Bình – thành viên ban điu hành Hà Ni Queer – thì Tho ging như hình nh mt con cá chép trong hành trình sng. Điu này Tho cho là không sai khi trước ViLEAD 2018, bn thân cô nàng va hăm h như mt con cá chép ch mi bơi v phía trước nhưng không có định hướng, hay là lo lng và không t tin trong vai trò lãnh đạo. Thế nhưng sau khi kết thúc khóa hc ViLEAD, Tho cm thy nhng ni s cũ không còn na khi biết rõ mình mun làm gì, lan ta điu gì đến nhng người xung quanh và làm tt vic lãnh đạo hơn. Tho có nim tin vng chc v vic mình là mt con cá chép, tri qua nhiu khó khăn và kiên trì vượt vũ môn để hóa rng mt cách ngon mc.

“Nhng gì mình đã tri qua ti ViLEAD 2018 tht s vượt ngoài mong đợi và rt đáng quý, trong đó có c s giúp đỡ nhit tình ca mentor là ch Phiêu Linh. Mình mong là ViLEAD s tiếp tc phát trin để ngày càng có nhiu bn tri nghim nhng bài hc và giây phút chia s cc kì quý báu.”

 

"Câu chuyn ca s thay đổi" ghi li chia s ca nhng gương mt ca chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát trin năng lc lãnh đạo ca cng đồng LGBTI+ Vit Nam). H là nhng th lĩnh tr, dám dn thân và đầy nhit huyết vi các hot động cng đồng LGBTI+ Vit Nam.

#StoryOfChange #ViLEAD18 #PhungHaPhuongThao