facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đổi - Nguyễn Minh Hà

 

 

 

 

Nếu tham gia mt cuc thi hùng bin, Minh Hà (bit danh Ma Hình) nhiu kh năng s loi nhanh gn mi đối th. độ tui 20, cô gái này đốt cháy nhng ai tiếp xúc bng nét tr trung, năng động, kết hp vi sc sáng to, lòng t tôn và khiếu hài hước để to nên cá tính không th cun hút hơn.

Minh Hà bị n tượng bi mt s gương mt ni bt trong hot động cng đồng LGBTI+ như ch Hà Phan, ch Pheo (Farewell Nguyn – Nguyn Hi Yến) v nhng gì h đã làm và tin rng ViLEAD có th to nn tng để mi người cng hiến hiu qu cho cng đồng. Mt điu na thôi thúc Minh Hà tham gia ViLEAD đó là trong cun s cuc đời ca cô gái này có ghi rõ “Phải tham gia ViLEAD!”.

Minh Hà trải qua nhng ngày ca ViLEAD 2018 trong s tiếc nui. Lý do: “Nếu biết ViLEAD hay như vy, l ra mình phi tham gia t trước để không mc nhng sai lm không đáng có!” Điu n tượng nht mà Minh Hà hc được t ViLEAD là mt người lãnh đạo tt cn biết đề cao quyn t quyết, đồng thi trao quyn và to tính s hu cho người khác để nâng cao tinh thn trách nhim và kh năng ca họ.

Minh Hà đem đến ViLEAD 2018 d án “Khóa hc Công dân toàn cu cho tr em”. Đây là phn ni tiếp ca chui d án ‘Bòn Bon’ mà Minh Hà và các đồng s đã phát trin trong năm 2016 v bo lc li nói và năm 2017 v bo lc hc đường. ‘Bòn Bon’ đã gt hái nhiu danh hiu như gii Nhì cho d án có trin vng và to nh hưởng tích cc cho xã hi do UNICEF trao tng năm 2016; Giy chng nhn d án xut sc năm 2017 trong chương trình “Sáng to d án cng đồng” do qu Hoa Phong Lan tài trợ.

Minh Hà tự nhn xét mình có tm nhìn và định hướng rõ ràng hơn nh nhng gì đã được hc t ViLEAD 2018. Ngoài ra, Hà còn biết cách tìm kiếm và duy trì ngun lc cho d án ca mình, đồng thi có kh năng lên kế hoch dài hn 1 – 2 năm thay vì ch 1 – 3 tháng so vi trước đây.

“ViLEAD không phải là đích đến mà là khi đầu ca mt hành trình ln. Mình mong là mi thế h ViLEADers s có trách nhim và tính s hu cao vi các d án hay nhng gì có được t ViLEAD để chương trình này ngày càng phát trin. Mình mong mun s có các bui hp cu thành viên ViLEAD ca nhiu năm để mi người gn kết hơn và giúp đỡ nhau tt hơn. Ngoài ra, mình cũng mong có thêm s h tr ca các mentor nhiu kinh nghim v d án cung cp kiến thc LGBTI+ cho tr em vì đây là đối tượng mà mình rất quan tâm.”

 

 

"Câu chuyn ca s thay đổi" ghi li chia s ca nhng gương mt ca chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát trin năng lc lãnh đạo ca cng đồng LGBTI+ Vit Nam). H là nhng th lĩnh tr, dám dn thân và đầy nhit huyết vi các hot động cng đồng LGBTI+ Vit Nam.


#StoryOfChange #ViLEAD18 #MaHinh #MinhHa