facebook
dscf9722-3662.jpg

Nâng cao năng lực & kết nối

Câu chuyện của sự thay đổi - Đặng Hoàng Hiếu

 

 

 

 

Đặng Hoàng Hiếu (aka Dâu) là chàng trai song tính tr trung, nhit huyết đã có 4 năm cng hiến cho cng đồng LGBTI+ ti Hi Phòng. Hiếu hin là thành viên nòng ct ca nhóm NEXTGEN Hi Phòng, trc tiếp t chc s kin VietPride Hi Phòng trong sut nhng năm 2014 – 2018, đồng thi là cng tác viên tích cc cho nhng d án thúc đẩy quyn LGBTI+ ti địa phương như Mô hình y tế thân thin cho cng đồng LGBTI+, Trường hc cu vng...

Hiếu biết đến ViLEAD nh s gii thiu t nhng đồng đội trong nhóm NEXTGEN Hi Phòng và cũng là các th lĩnh ViLEAD nhng mùa đầu tiên. Điu làm Hiếu cm thy n tượng nht trong ViLEAD 2018 là bài hc v nhân quyn, giúp bn thân nhìn li toàn b quá trình hot động và nhn ra mình cn có s kết ni nhiu hơn vi các cng s, góp phn to ngun lc cng đồng LGBTI+ vng chc ti địa phương mình.

Sau ViLEAD 2018, Hiếu ghi khc mt li khuyên rt ý nghĩa khi chia s nhng gì mình đã hc được vi các thành viên trong nhóm: “Mun bn thân trưởng thành hơn thì phi bi đắp cho đội ngũ đi sau”. Tt c nhng bài hc t k năng gây qu, to kế hoch, kết ni gia xã hi và cng đồng LGBTI+ cũng giúp ích cho Hiếu khá nhiu. Hiếu đã có s thay đổi t tư duy đến thái độ trong hot động đội nhóm, cũng như ci thin hiu qu k năng hoch định, chun b kế hoch. ViLEAD 2018 giúp Hiếu t tin hơn, có th đánh giá ưu – nhược đim ca bn thân và vn dng hp lý nhng kiến thc đã hc vào hot động LGBTI+ ti địa phương.

Nhóm hot động ca Hiếu cũng đã kết hp vi đài truyn Hi Phòng để phát sóng thành công tp “Mt Ng Chàng Gay” trong chương trình “Bí mt ADAM và EVA” trên sóng truyn hình và radio. Bên cnh đó, vi nhng gì đã được hc t ViLEAD 2018, Hiếu có th nhn ra nhng l hng t d án “Nâng cao nhn thc v LGBTI+ trong môi trường hc đường” ca mình để có hướng khc phc cũng như phát huy hiu qu nhng đim mnh ca nó.

“ViLEAD là mt ngôi nhà tuyt vi và trn vn, nơi mà ai bước vào cũng s trưởng thành hơn rt nhiu. Em mong ViLEAD s gn kết hơn na hot động ca các thành viên và có s tương tác, h tr cho các hot động này.”, Hiếu chia s.

 

"Câu chuyn ca s thay đổi" ghi li chia s ca nhng gương mt ca chương trình ViLEAD 2018 (Chương trình phát trin năng lc lãnh đạo ca cng đồng LGBTI+ Vit Nam). H là nhng th lĩnh tr, dám dn thân và đầy nhit huyết vi các hot động cng đồng LGBTI+ Vit Nam.

#StoryOfChange #ViLEAD18 #DangHoangHieu